UNIVERSITATEA USAMVB

Istoric

În vara anului 2005, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara (USAMVBT) a sărbătorit 60 de ani de existență.

În dezvoltarea sa, universitatea a parcurs un drum relativ lung și nu întotdeauna ușor, trecând prin numeroase etape dintre care le amintim pe cele mai importante:

  • în perioada Dictatului de la Viena, la Timișoara a funcționat timp de 5 ani Facultatea de Agronomie de la Cluj (care, după Legea învățământului din 1938, a fost subordonată școlii Politehnice timișorene);
  • apariția Legii Reformei agrare nr. 187/1945 a constituit un act normativ de referință, punând bazele patrimoniale ale sistemului de agricultură care se va practica în România în perioada 1949 – 1989;
  • 30 iulie 1945 – promulgarea de către Regele Mihai I al României a Legii 617 pentru înființarea Facultății de Agronomie, în cadrul Politehnicii din Timișoara, (Monitorul Oficial, 1 august 1945);
  • “reforma” agrară din 1948 a însemnat, de fapt, sovietizarea agriculturii românești, fapt care a modificat fundamental și obiectivele învățământului agronomic;
  • între anii 1962-1976, sub conducerea Rectorului Prof. dr. Iulian Drăcea, s-a produs schimbarea substanțială a învățământului agronomic timișorean. Campusul universitar a fost conceput ca un complex de clădiri care să reunească, pe același teren, spații de învățământ, laboratoare pentru cercetare științifică, utilități pentru activitatea de microproducție, spații cu destinație socială precum cămine și cantină, terenuri sportive și pentru activități recreative etc. După construirea sa, a devenit unul dintre cele mai moderne campusuri universitare din Europa, în perioada respectivă.

După decembrie 1989, au devenit necesare schimbarea concepției cu privire la locul și rolul specialistului în sistemul agroalimentar și redefinirea pieței muncii specialistului agricol.

Prin Ordinul Ministrului învățământului și științei nr. 4894 din 22.03.1991, denumirea instituției s-a schimbat în Universitatea de Științe Agricole a Banatului Timișoara (USAMVBT), iar în 1995, prin Hotărârea Guvernului României nr.568, în Universitatea de Științe Agricole Și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara (USAMVBT).

între 1990 – 2004, universitatea a înregistrat un reviriment puternic. în această perioadă s-au reamenajat și modernizat majoritatea spațiilor de învățământ, căminele studențești și cantina, care au dobândit standarde europene.

A fost demarată construcția noilor spații de îvățământ pentru Facultatea de Tehnologia Produselor Alimentare și Facultatea de Management Agricol. În toamna anului 2004, cu prilejul deschiderii noului an de învățământ universitar, această nouă construcție a fost dată în folosință parțial. In prezent, această construcție este folosită în totalitate.